EMPRESA

TYBSA es una fàbrica de peces d’alumini (fosa per gravetat – coquilla) creada l’any 1947 que ha anat adaptant la seva activitat industrial als reptes que el mercat ha anat plantejant, arribant a integrar a dia d’avui l’àmplia gamma de serveis que s’ofereixen

Nave fundición de piezas de aluminio TYBSA

PRESENTACIÓ

TYBSA va néixer a finals dels anys 40 com a fàbrica de peces d’alumini per fosa i aquesta segueix essent la nostra raó de ser a dia d’avui. Proveïm peces a fabricants de maquinària (OEMS), sector de la automoció, sanitari, alimentació (F&B), fabricants de mobiliari (urbà, d’oficines, d’exteriors, etc.), entre d’altres.

El focus de la nostra activitat són els clients i la nostra visió se centra en el compromís amb el termini d’entrega sense que la qualitat del producte final es vegi afectada. Per aconseguir-ho, creiem fermament en la estreta relació client – proveïdor com a modus operand al nostre dia a dia.

Amb el fi de garantir la qualitat dels nostres productes, així com la seva traçabilitat, comptem des de l’any 2014 amb la certificació UNE-EN ISO 9001:2015.

HISTÒRIA

1947

Neix TYBSA com a fàbrica de fosa de peces d’alumini en motlle de sorra. 

El primer emplaçament de la empresa és als baixos de l’habitatge familiar, situat a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

1980

Trasllat de la fàbrica a l’emplaçament actual: Sant Andreu de la Barca.

El taller inicial és insuficient. La nova nau compta amb 1.500m2 de superfície i en ella es munten màquines de modelatge en verd, millorant la producció i la tecnologia anterior. S’inicia la fosa de peces en coquilla, apostant per tècniques més industrials.

1992

Implementació d’un sistema de gestió de comandes i control de tresoreria informatitzat (ERP).

1997

S’abandona definitivament el modelatge en sorra per a centrar la nostra activitat en la fosa de peces mitjançant coquilla.

Nou logotip. Canvi d’imatge corporativa.

1999

Creació del taller mecànic.

Disseny i execució de motlles, així com mecanització de totes aquelles referències que fonem i que ho precisin.

2004

Ampliació de les instal·lacions.

Donat el ritme de creixement, es decideix ampliar les instal·lacions en 2.600 m2 amb la construcció d’una nau a la parcel·la veïna de 2 plantes: Planta inferior de 1.300 m2 com a reforç al procés de fosa de peces amb una millor organització i planta superior de 1.300 m2 en la que es consolida el taller mecànic.

2010

Adquisició d’un forn de tractament tèrmic de 1.500 kg

amb la finalitat d’integrar el procés de tractament tèrmic (T4 – T6) i tenir un major control sobre el procés productiu.

2014

Implementació del sistema de gestió de qualitat ISO 9001.

2017

Creació del 1r web. TYBSA també té presència a la xarxa!!

2017

Integració de torns CNC al nostre taller mecànic.

Seguint les necessitats del mercat, ens veiem obligats a donar un pas més dins el nostre taller mecànic, adquirint 3 torns CNC amb eix Y + la contractació de personal qualificat.

2018

Adquisició d’una granalladora

amb la finalitat d’integrar processos que fins a la data s’externalitzaven.

2018

Renovació de l’espectròmetre òptic + desgasificador

Amb el fi de tenir un major control sobre els aliatges amb els que treballem i poder generar informes de qualitat de les peces fabricades.

2019

Implementació d’un nou sistema de gestió integrat de la producció i stocks informatitzat.

2020

Control metrològic. Adquisició d’una Tridimensional Zeiss (1000x1200x600). Replantejament de la Oficina Tècnica.

Donada la complexitat i exigència de les peces que mecanitzem, sorgeix la necessitat del control metrològic, i amb ella, decidim replantejar la oficina tècnica. S’aixeca un laboratori de control dimensional i es reestructura la oficina tècnica, ubicant-la a continuació del laboratori. Junt a aquestes dues oficines, s’aixeca una 3ª des d’on es centralitza el control de la producció.

2021

Nou web!!

La pàgina antiga és reemplaçada i actualitzada. Amb aquesta actualització migrem del domini que ens ha acompanyat a la xarxa fins ara (“.net”) al nou (“.es”)

INSTAL·LACIONS

ÀREA DE FOSA DE PECES D’ALUMINI

Consta de 1.500 m2. Aquesta nau va ser la primera que es va construir i actualment és on es realitza el procés de fosa de peces d’alumini. En ella també hi tenim instal·lat el forn de tractament tèrmic.

Vista de la nave 1 de la fundición de aluminio TYBSA

EXPEDICIONS I DESBARBAT.

Consta de 1.300 m2. És la planta inferior de les 2 naus construïdes l’any 2004. En ella desenvolupem la activitat d’acabat i desbarbat de les peces un cop foses, així com el granallat en cas de ser necessari. També és on tenim ubicat el magatzem de motlles i magatzem d’expedicions.

Vista de la nave 2 de la fundición de aluminio TYBSA

TALLER MECÀNIC.

Consta de 1.300 m2. És la planta superior de les 2 naus construïdes l’any 2004. En ella tenim el taller mecànic, on mecanitzem totes les nostres peces així com fabricació / manteniment dels motlles de fosa i utillatges de mecanització. Apart, també integra la oficina tècnica, el laboratori de metrologia i la oficina de control de la producció.

Vista de la nave tres de la fundición de aluminio TYBSA

OFICINES

La nostra zona d’oficines consta de 3 espais principals:

- Gestió del sistema de qualitat, control de tresoreria, recursos humans.
- Sala de reunions, amb equip de teleconferències.
- Direcció.

Vista de las oficinas de la fundición de aluminio TYBSA

EQUIP

Faustino Borque

Càrrec: Direcció. Responsable comercial

 fborque@tybsa.es

Felipe Toledo

Càrrec: Direcció. Responsable d’operacions i logística

ftoledo@tybsa.es

Jose María Toledo

Cargo: Direcció. Responsable de qualitat i post-venta

: jtoledo@tybsa.es

Roger Borque

Càrrec: Adjunt a direcció. Comercial i metrologia

rborque@tybsa.es

Paqui Corpas

Càrrec: Comptabilitat i finances

pcorpas@tybsa.e

Rosa Mari Moreno

Càrrec: Gestió de la qualitat, proveïdors i RRHH

rmmoreno@tybsa.es

Gabriel Llorens

Càrrec: Control de la producció

gllorens@tybsa.es

Oficina técnica
otecnica@tybsa.es

SECTORS DEL MERCAT

La nostra trajectòria i experiència ens permet afirmar que tenim capacitat per a la fabricació de peces d’Alumini per fosa en gravetat – coquilla – per a qualsevol aplicació i sector del mercat que ho precisi. A continuació mencionem els principals sectors pels que treballem a data d’avui.

  • VEHICLES INDUSTRIALS I AGRÍCOLES: Fosa i mecanitzat de components per a vehicles industrials i agrícoles. Disposem d’un equip per a verificar l’estanqueïtat de les peces en cas que sigui precís verificar-ho.
  • MOTOCICLETA:  Tenim experiència en la fosa i mecanitzat de components per a motocicletes tant en peces del xassís com del motor.
  • FABRICANTS DE MAQUINÀRIA (OEM): La adquisició del taller mecànic ha ajudat a consolidar la nostra presència en el sector dels fabricants de maquinària pels àmbits industrial, hoteler, sanitari, etc.
  • TRANSPORT: Subministrem peces tant al sector de l’autobús com del ferrocarril.
  • ALIMENTACIÓ (F&B): Al nostre catàleg també comptem amb articles destinats a la industria de la alimentació, tant per a maquinària com per a línies de producció
  • SANITARI:Comptem amb experiència en la fabricació de components per a equipament del sector
  • MOBILIARI URBÀ, PROFESIONAL I D’OFICINES: Fabricació de peces per a mobiliari urbà (enllumenat, bancs, etc.) així com per a equipament de diversos complexes urbans (pavellons) i oficines.

Rebi les últimes actualitzacions de TYBSA