DEBARBAT I ACABATS 

Granallado y tratamiento de piezas de aluminio TYBSA
  • 2 serres cinta ACM BS 840.
  • 4 llimadores de banda.
  • Banc de treball per a acabats manuals.
  • Granalladora Coniex de ganxo de 2 turbines i 2 ganxos amb una capacitat de 500kg cadascun
  • 10 forns de 800 kg de capacitat cadascun per alimentar a les coquilladores.


Extracció colades de Fosa +
Acabat Superficial de Peces d'Alumini

Detalle de piezas de aluminio acabadas
Encintado de piezas fundición de aluminio
Rebarbado de coladas de fundición de aluminio
Encintado de pieza curva de aluminio fundido

Rebi les últimes actualitzacions de TYBSA